medicaltaping

Medical Taping bij totale knieprothese

In Nederland worden jaarlijks 18.000 kunstknieën geplaatst (totale knie operatie). Ongeveer 20% van de 55-plussers heeft last van artrose in de knie waardoor, bij een deel van deze groep, uiteindelijk gekozen zal worden voor een kunstknie. Door de vergrijzing zal dit aantal toenemen.
De operatie wordt onder “bloedleegte” uitgevoerd. Een strakke band om het bovenbeen zorgt ervoor dat het been bloedleeg gehouden wordt, zodat de structuren goed zichtbaar zijn tijdens de operatie. Complicaties die daardoor kunnen ontstaan zijn bloeduitstortingen en zwelling van het gehele been. Pijnklachten en bewegingsbeperking belemmeren vervolgens het herstelproces.

Door Curetape vrijwel direct na de operatie aan te leggen in de vorm van lymfestroken, vermindert de zwelling en wordt het herstel van de bloeduitstortingen bespoedigd.

Medical lymftaping na een totale knieprothese, praktijkvoorbeeld

Hoe succesvol lymftapen kan zijn na een knieoperatie, wil Kinesitherapeute Katrien Nackaerts (www.kine-katrien.be) uit Bocholt (België) graag met ons delen. Katrien behandelt een mannelijke cliënt van 55 jaar, hij heeft een nieuwe knie gekregen. De therapie start 5 dagen na de operatie. Klachten: cliënt heeft een gezwollen been met een groot hematoom, wordt misselijk en duizelig van de pijn bij het rechtop staan, tot flauwvallen toe.

tkp1

Start van de behandeling (5 dagen na de operatie). VAS 9/10 en 78° flexie

tkp2

Lymftaping toepassing door een raster met rek op de tape (maar niet op de ankers) over het hematoom aan te leggen. De zwarte CureTape is gebruikt om te voorkomen dat de uiteinden loslaten.

tkp3

Resultaat na 4 dagen met CureTape. Duidelijke vermindering van zowel zwelling als ook het hematoom. VAS 1/10 en 95° flexie en de huid voelt soepel aan, de beweging is natuurlijker.