duizeligheid

Duizeligheidklachten komen zeer veel voor en komen zelden voort uit levensbedreigende aandoeningen. Duizeligheid komt vaker voor naar mate de leeftijd toeneemt. De klachten kunnen bestaan uit; draaiduizeligheid, flauwte, een evenwichtstoornis en een licht hoofd Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor uw duizeligheidklachten. In veel gevallen is de oorzaak echter onbekend. We beschrijven 2 soorten duizeligheid die goed kunnen worden beïnvloed door therapie bij LVN Fysiotherapie en Coaching.

Cervicogene duizeligheid (nek bepaalde duizeligheid)

De nek bepaalde duizeligheid wordt opgewekt door bewegingen vanuit de nek. Deze vorm van duizeligheid wordt vaak omschreven als een licht gevoel in het hoofd en een onstabiel gevoel. De duizelingen kunnen minuten tot uren aanhouden en in episodes optreden. Vaak gaat deze vorm van duizeligheid gepaard met wazig zicht, misselijkheid en nekpijn. Dit wordt veroorzaakt door een dysfunctie in een gewricht in de nek (een nekwervel) en spasme/ spanning van de nekspieren. De zintuigen in de hoge nekregio dragen bij aan het gevoel van evenwicht. De wortels van de zenuwen van de gewrichten van de tweede en de derde nekwervel hebben een directe relatie met het evenwichtsorgaan. Een verandering op basis van een bewegingsbeperking hoog in de nek, leidt tot veranderde informatie naar het evenwichtsorgaan. Ondanks dat er geen problemen met het evenwichtssysteem zelf bestaan, kan dit toch tot duizeligheidsklachten, een verstoorde balans en onstabiel gevoel leiden.

Het is vast te stellen door uw verhaal, die is hierin leidend. Daarnaast moeten de duizeligheidsklachten op te wekken zijn door bewegingen vanuit de nek te maken. In het onderzoek zullen bewegingsbeperkingen in de nek gevonden worden, die de klachten vanuit de nek kunnen verklaren.
LVN Fysiotherapie heeft deelgenomen aan de opleiding duizeligheid bij het kenniscentrum duizeligheid. Het Kenniscentrum is opgericht om de kennis over duizeligheid onder zorgprofessionals en patiënten te vergroten. Deze site moet uitgroeien tot een plek waarop u alle relevante informatie over duizeligheid kunt vinden.
Kijk ook eens op: www.kenniscentrumduizeligheid.nl.

kenniscentrumduizeligheid

Draaiduizeligheid

Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) Benigne betekent ‘goedaardig/ongevaarlijk’ en paroxysmaal staat voor ‘in aanvallen optredend’. Patiënten met BPPD hebben dus klachten van een in aanvallen optredende, positieafhankelijke (= houdingsafhankelijke), goedaardige duizeligheid. BPPD komt vaak voor en is over het algemeen goed te behandelen.
Patiënten met BPPD hebben last van draaiduizeligheid (of ervaren een draaisensatie) die ontstaat na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, bijvoorbeeld bij omdraaien in bed of omhoog kijken. Hoe sneller het hoofd wordt bewogen, hoe heviger de klachten. De klachten houden gewoonlijk niet langer dan één minuut aan. Sommige patiënten zijn gedurende de duizeligheid ook misselijk of moeten braken.
BPPD wordt veroorzaakt door een stoornis van het evenwichtsorgaan in het binnenoor. In het evenwichtsorgaan bevinden zich kristallen. Bij patiënten met BPPD zijn deze kristallen losgeraakt en hebben zich verplaatst naar een andere plek in de halfcirkelvormige kanalen in het evenwichtsorgaan dan waar ze horen. Bij bewegen van het hoofd bewegen de kristallen mee met de vloeistofstroom in de halfcirkelvormige kanalen. Dit leidt tot prikkeling van het evenwichtsorgaan; wanneer kristallen niet op de goede plaats liggen, kan dit leiden tot klachten van duizeligheid. Het loslaten van de kristallen treedt vaak spontaan op, zonder dat er sprake is van een aanwijsbare onderliggende oorzaak. Soms is er sprake van een voorafgaand hoofdtrauma, een (chronische) oorontsteking of een periode van bedlegerigheid. BPPD komt vooral voor bij mensen ouder dan vijftig jaar.

Duizeligheids fysiotherapie wordt bij LVN Fysiotherapie en Coaching uitgevoerd door de specialiste A.B van Nijnatten.

Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!