medicaltaping

Medical Taping bij “Tenenlopen”

Kinderen die beginnen met lopen, kunnen in deze eerste fase van de ontwikkeling van het zelfstandig lopen, op de tenen gaan lopen. Meestal gaat dit met een jaar of twee vanzelf over.

Wanneer loopt een baby?

tenenlopenBaby’s beginnen met lopen tussen de 10 en 18 maanden, al kan dit eerder of later gebeuren. Gemiddeld beginnen baby’s met zelfstandig lopen vanaf de 14e maand en dit is vaak het moment waarop je kunt zien of het kind op de tenen loopt. Gebeurt dit in de eerste 3-6 maanden nadat een kind loopt, dan is dit een normaal looppatroon. Wanneer een kind rond zijn derde jaar nog steeds (regelmatig) op de tenen loopt is het verstandig om dit verder te laten onderzoeken.

Wat wordt er onderzocht bij tenenlopen?

Er wordt gekeken of er sprake is van een aangeboren afwijking die in de botten en/of gewrichten voorkomt. Dit kan worden vastgesteld door een röntgenfoto, of door passief onderzoek naar de bewegelijkheid van het enkelgewricht uit te voeren. Worden geen afwijkingen gevonden dan kan de oorzaak gezocht worden in de spieren, pezen en/of aansturing vanuit het zenuwstelsel. Pezen en spieren zijn te strak, gewrichtskapsel is stijf, of de aansturing is verstoord zoals bij spasticiteit.

Tenenlopen uit gewoonte

Wanneer er geen onderliggende oorzaak is voor het persisterend (aanhoudend) lopen op de tenen, spreekt men van habitueel teenlopen. Dit fenomeen komt relatief veel voor, echter is de oorzaak niet bekend, wel komt het vaak bij meerdere familieleden voor. Een consult bij een kinderfysiotherapeut is een goede keuze wanneer het tenenlopen aanhoudt. Verkorte achillespezen kunnen een gevolg zijn van jarenlang tenenlopen. Wanneer er sprake is van een verkorte achillespees, of de spanning in de triceps surae verhoogd is, kan Medical Taping succesvol worden ingezet. De klachten verdwijnen vaak zodra het kind groter en zwaarder wordt.